کتاب رایا

وبلاگ فروشگاه اینترنتی کتاب رایا

دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 09:38

اصول روزنامه نگاری(آنچه دست اندرکاران باید بدانند و عامه باید توقع داشته باشند)

روزنامه نگاری در جهان، باتوجه به دست آوردهای جدید در عرصه فناوری اطلاعات، دست خوش تغییراتی ژرف شده است. فناوری، دنیای جدیدی را گشوده که به انحصار رسانه هایرسمی در امر اطلاع رسانی پایان داده است. بخشی از جوامع، اکنون خود در نقش منابعاطلا ع رسانی فعا ل اند و همین برکارکرد و نفوذ رسانه های سنتی اثر گذاشته است.

رسانه های غربی در این زمینه، بیش از جوامع در حال گذار تأثیر پذیرفته اند و سرمایه گذاریهای جدید در امر اطلا ع رسانی، چندان به صرفه به نظر نمی رسد. جمعی از استادانروزنامه نگاری آمریکا در سالهای پایانی قرن بیستم در پاسخ به وضع جدید، دور یکدیگر جمعشدند تا راه حلی را برای بحران ایجاد شده بیابند.ا ز ا ین نشستها، کمیت های بیرون آمد کهبه آن کمیته روزنامه نگاران علاقه مند گفته اند. آنها با طراحی برنامه هایی برای ارتقای دانشروزنامه نگاری، پروژ های را تحت عنوان اعتلای روزنامه نگاری شکل دادند.(کتاب اصول روزنامهنگاری) در چارچوب پروژه یاد شده، از سوی دو تن از استادان بنام روزنامه نگاری آمریکا، بیلکواچ و تام رزنتیل، تدوین شده ا ست. آنهاا ز رهگذر ده ها ساعت گفتوگو و صدها مصاحبه با استادان و پیشکسوتان روزنامه نگاری، به برخی مشکلات این رشته، از نظر حرف های وآموزشی دست یافتند که مطالعه آن می تواند بسیار سودمند باشد.برای سفارش یا اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
02166414040 .
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.